Okategoriserade

Att förebygga vräkning

Vräkning leder många gånger till hemlöshet och till utestängning från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar mycket i personligt lidande och samhällskostnader. Kronofogdens förebyggande verksamhet jobbar tillsammans med andra aktörer för att förebygga …

Vem kan få skuldsanering

För att kronofogden ska kunna bevilja en gäldenär skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent. (4 § första stycket 1 SksanL). Det innebär att insolvensen inte förväntas kunna upphöra. Omständigheterna i …