Vem kan få skuldsanering

För att kronofogden ska kunna bevilja en gäldenär skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent. (4 § första stycket 1 SksanL). Det innebär att insolvensen inte förväntas kunna upphöra.

Omständigheterna i det enskilda fallet avgör

Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör hur lång tid prognosen ska sträcka sig. Vid den långsiktiga bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga ska KFM utgå från förhållandena vid tidpunkten för bedömningen. KFM ska sedan utifrån de förhållandena göra realistiska antaganden om inkomstutvecklingen i det enskilda fallet. De ska ta hänsyn till allt som kan påverka gäldenärens nuvarande och framtida ekonomi som t.ex. ålder, utbildning, hälsotillstånd, tidigare inkomstutveckling, försörjningsbörda och konjunkturbetingad arbetslöshet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *